นั่งสมาธิกิจกรรมอย่างหนึ่งเพื่อความผ่อนคลายอย่างแท้จริง

นั่งสมาธิกิจกรรมอย่างหนึ่งเพื่อความผ่อนคลายอย่างแท้จริง

การนั่งสมาธิเป็นกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างในเรื่องสาธิของเราได้และการนั่งสมาธิยังเป็นกิจกรรมที่จะสามารถทำได้ในยามว่างด้วย ในปัจจุบันการนั่งสมาธิถือว่าเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้นจากที่ในอดีตนั้นคนเรามักจะไม่ค่อยได้มีการนั่งสมาธิเพราะคิดว่าการนั่งสมาธินั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียเวลาเพราะการนั่งสามธิเป้นสิ่งที่จะต้องใช่เวลาในการนั่งนั้นอย่างน้อยที่สุดคือ 10 นาที

จึงจะเป็นการทำสมาธิที่เห็นผลได้ แต่ในปัจจุบันการนั่งสมาธิในได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งการนั่งสมาธิมีการอบรมและสั่งสอนการนั่งสมาธิมาตั้งแต่สำหรับเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่จนผู้สูงอายุ เพราะในทุกวัยสามารถที่จะทำสมาธิเพื่อให้ร่างกายจิตใจและความคิดของเรานั้นมีความคิดที่ดีสามารถคิดและไตร่ตรองสิ่งต่างๆในขณะที่นั่งสมาธินั่นเอง

การนั่งสมาธิยังเป็นการช่วยเพิ่มความอดทนให้แก่ร่างกายของมนุษย์เพราะในขณะที่เรากำลังนั่งสมาธิอยู่นั้น ร่างกาและจิตใจของเราจะต้องมีความสงบดังนั้นแล้วในช่วงทำสมาธิเราก็อาจจะถูกสิ่งรอบข้างรบกวนได้  ไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆรอบตัวสภาพแวดล้อม อย่างเช่นในขณะที่เราทำสมาธินั้นอาจจะมีแมลงหรือยุงมากัดหรือมาบินข้างๆหูเรา

สิ่งที่เราต้องทำคือการสงบนิ่งที่สุดเพื่อให้รู้ว่าเรานั้นมีสมาธิและสภาพแวดล้อท สิ่งเร้ารอบตัวเราต่างๆนั้นไม่สามารถทำอะไรเราได้นั่นเอง ในลักษณะนี้ถือว่าผู้ทำสมาธินั้น ได้บรรลุเป้าหมายในการทำสมาธิขั้นหนึ่งแล้วเพราะเสามารถที่จะไม่เอนเอียงไปกับสภาพแวดล้อมและสิ่งเร้าเหล่านั้น ดังนั้นการฝึกสมาธิในทุกๆวันจะทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีสมาธิที่ดีขึ้น

การที่เรามีสมาธิที่ดีขึ้นนั้นก็จะช่วยทำให้เรามีการดำเนินชีวิตที่ง่ายขึ้น เพราะหากมีสมาธิการตัดสินใจในการทำสิ่งต่างๆก็จะมีมากขึ้น เราจะมีสติในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นด้วย การนั่งสมาธิจึงเป็นสิ่งที่คนทุกเพศทุกวัยควรที่จะทำ ซึ่งเราอาจจะทำกิจกรรมในวันหยุดหรือยามว่างด้วยการนั่งสมาธิก็ได้ ก็เพราะจะเป็นกิจกรรมที่จะสามารถช่วยทำให้เรานั้นได้รับการผ่อนคลายอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านร่างกายที่ช่วยให้เรานั้นมีความอดทนมากขึ้นและด้านจิตใจ การนั่งสมาธิจะทำให้เราใจเย็นขึ้นและเราสารถที่จะใช้เวลาในช่วงสมาธนั้นได้คิดทบทวนในสิ่งที่ผ่านมาก

เหมืนเป็นการได้ทบทวนตัวเองด้วย ทำให้เมื่อนั่งสมาธิเสร็จแล้วเราจะรู้สึกสดชื่นและสดใสเพราะเราได้มีการปล่อยวางในสิ่งต่างๆลงได้นั่นเอง ถ้าหากใครยังไม่มีกิจกรรมเพื่อความผ่อนคลายในวันหยุดการนั่งสมาธิก็เป็นอีกทงเลือกหนึ่งของกิจกกรมยามว่างและวันหยุดเพื่อความผ่อนคลายที่แท้จริง

การนั่งสมาธิที่ดีเพื่อความผ่อนคลายนั้นควรจะนั่งสมาธิในสถานที่มีความวงบเงียบ มีอากาศถ่ายเท และควรนั่งอย่างน้อย 10-15 นาที ก็จะช่วยให้สามารถรู้สึกผ่อนคลายได้แล้ว แต่ถ้าหกนั่งได้นานมากกว่านี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะก็จะช่วยทำให้เรามีสมาธิที่ดีมากขึ้นและควรทำอย่างเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอด้วย

 

สนับสนุนโดย  แทงหวย

admin

Comments are closed.