Category สังคมทั่วไป

ทำความเข้าใจความสัมพันธ์ในครอบครัวประเภทต่างๆ

แนวคิดเรื่องครอบครัวมีการพัฒนาตลอดหลายปีที่ผ่านมา และในปัจจุบันนี้เราเห็นความสัมพันธ์ในครอบครัวประเภทต่างๆ ประเภทหนึ่งที่พบมากที่สุดและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางคือตระกูลนิวเคลียร์

การทำความเข้าใจพลวัตและคุณลักษณะของครอบครัวเดี่ยวสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดที่กว้างขึ้นของครอบครัวและบทบาทของครอบครัวในสังคม การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ในครอบครัวประเภทต่างๆ

ทำให้เราเข้าใจถึงความหลากหลายและความซับซ้อนของโครงสร้างครอบครัวในสังคมปัจจุบัน มันช่วยให้เราหลุดพ้นจากแนวคิดเดิมๆ เรื่องครอบครัว และเปิดรับความคิดที่ว่าความรัก การสนับสนุน และความเชื่อมโยงสามารถพบได้ในรูปแบบต่างๆ มากมาย

หากคุณสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัวประเภทต่างๆ คุณสามารถไปที่ mymindfulgifts.com

พวกเขาให้ข้อมูลเชิงลึกและทรัพยากรที่มีคุณค่าในหัวข้อนี้ ทำความเข้าใจความสัมพันธ์ในครอบครัวประเภทต่างๆ ในครอบครัวผสมผสาน ความสัมพันธ์ทางชีววิทยาระหว่างพ่อแม่และลูก ความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นระหว่างพ่อแม่ทางสายเลือดกับลูกทางสายเลือดของพวกเขา ในครอบครัวผสม

พ่อแม่คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนอาจมีลูกจากความสัมพันธ์ครั้งก่อน สิ่งสำคัญคือต้องส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีต่อสุขภาพระหว่างพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดและลูกๆ ของพวกเขา เพื่อให้มั่นใจถึงความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและความปลอดภัย

ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อเลี้ยงและลูกเลี้ยง ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อเลี้ยงและลูกเลี้ยงพัฒนาขึ้น

เมื่อบิดามารดาในครอบครัวผสมแต่งงานใหม่หรือเข้าสู่การเป็นหุ้นส่วนระยะยาวครั้งใหม่ ความสัมพันธ์นี้อาจต้องใช้เวลาในการพัฒนาและต้องใช้ความอดทน ความเข้าใจ และความเคารพจากทั้งพ่อเลี้ยงและลูกเลี้ยง การสร้างความไว้วางใจและการสื่อสารแบบเปิดถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความผูกพันที่แน่นแฟ้น

ความสัมพันธ์แบบพี่น้อง ความสัมพันธ์แบบพี่น้องเกิดขึ้นระหว่างเด็กที่ไม่เกี่ยวข้องทางชีววิทยา แต่มีพ่อแม่คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนในครอบครัวผสม พี่น้องในครอบครัวผสมอาจมีพ่อแม่ทางสายเลือดที่แตกต่างกันหรือมีพ่อแม่ทางสายเลือดและพ่อเลี้ยงร่วมกัน การรักษาความสัมพันธ์เชิงบวกแบบพี่น้องเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความร่วมมือ ความเห็นอกเห็นใจ และการสร้างโอกาสในการผูกพัน

ความสัมพันธ์แบบพี่น้อง ลูกเลี้ยงเป็นลูกของพ่อเลี้ยงจากความสัมพันธ์ครั้งก่อน บุคคลเหล่านี้อาจไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือด

แต่ถูกนำมารวมกันโดยการแต่งงานใหม่หรือการเป็นหุ้นส่วน การสร้างความสัมพันธ์แบบพี่เลี้ยงที่ดีต่อสุขภาพต้องส่งเสริมความรู้สึกของความสนิทสนมกัน ความเคารพซึ่งกันและกัน และแบ่งปันประสบการณ์

ความสัมพันธ์ในครอบครัวขยาย ในครอบครัวผสม ความสัมพันธ์ในครอบครัวขยายสามารถมีบทบาทสำคัญได้ ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างปู่ย่าตายาย ป้า ลุง และลูกพี่ลูกน้อง ความสัมพันธ์เหล่านี้สามารถให้การสนับสนุน ความรัก และความมั่นคงเพิ่มเติมแก่เด็กและผู้ใหญ่ในครอบครัวผสมผสาน

การสร้างและดูแลความสัมพันธ์ในครอบครัวประเภทต่างๆ เหล่านี้ในครอบครัวผสมผสานต้องอาศัยการสื่อสารที่เปิดกว้าง ความเห็นอกเห็นใจ และความยืดหยุ่น แต่ละความสัมพันธ์อาจต้องใช้แนวทางและการพิจารณาที่แตกต่างกัน การสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและครอบคลุมซึ่งสมาชิกทุกคนในครอบครัวรู้สึกมีคุณค่า

และรับฟังเป็นสิ่งสำคัญเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยการทำความเข้าใจและยอมรับความสัมพันธ์ในครอบครัวประเภทต่างๆ ในครอบครัวผสมผสาน แต่ละบุคคลสามารถทำงานเพื่อสร้างหน่วยครอบครัวที่เข้มแข็งและเปี่ยมด้วยความรักซึ่งเจริญเติบโตได้ด้วยการสนับสนุน ความเคารพ และความสามัคคี

 

สนับสนุนโดย    Inspire Entertainment Resort

โทษของการสูบบุหรี่

โทษของการสูบบุหรี่มีมากมานหลายข้อที่ทุกคนอาจยังไม่รู้ เพราะในบุหรี่มีสารพิษมากมาย ที่สามารถเข้าไปในกระแสเลือดของเราได้อย่างรวดเร็วและยังส่งผลกระทบต่อร่างกายได้หลายอย่าง ทำให้การทำงานของผู้สูบบุหรี่ลดน้อยลง และอาจทำให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ในบุหรี่

โทษที่ผู้สูบรับโดยตรง

ผลเสียของการสูบบุหรี่ที่ผู้สูบรับไปตรงๆเลย คือโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ เพราะในบุหรี่มีสารที่ทำให้เส้นเลือดเกิดการอุดตันและไม่สามรถไปเลี้ยงส่วนที่ทำให้อวัยวะแข็งตัวได้ และจำนวนในการผลิตอสุจิลดน้อยลงด้วยและเสี่ยงอาการเป็นหมั่นสูงในผู้ชาย ส่วนในผู้หญิงที่สูบบุหรี่เสี่ยงต่อการมีบุตรเพราะการสูบบุหรี่นั้นจะทำให้รกเกาะตัวต่ำเมื่อมีอาการตั้งครรภ์อาจทำให้แท้งได้ และเสี่ยงต่อครรภ์เป็นพิษ

อัตราการเสียชีวิตในผู้หญิงที่สูบบุหรี่กับผู้ชาย ในผู้หญิงมีการเสียชีวิตมากกว่าผู้ชายเสียอีก นอกจากนั้นยังต้องเสี่ยงกับการที่จะเกิดการเป็นอัมพาต เนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตก และยังเสี่ยงที่จะตาบอดถาวรได้อีกด้วยเพราะสารที่อยู่ในบุหรี่เมื่อเราได้รับไปเป็นเวลานานจะทำให้เกิดการเป็นต้อกระจกได้เข่นกัน และเสี่ยงการเป็นโรคถุงลมโปร่งพองเพราะสารในบุหรี่ยังเข้าไปทำร้ายเนื้อเยื่อของปอดให้ฉีกขาด ทำให้หายใจไม่สะดวก ต้องหายใจถี่ทำให้เกิดความทรมานในผู้ที่เป็นโรคนี้อย่างมาก

ผลกระทบที่คนรอบข้างได้รับ

ผู้ที่อยู่รอบข้างจะได้รับควันบุหรี่ของผู้ที่สูบบุหรี่ได้โดยตรง และยังสามารถเป็นมะเร็งปอดได้มากกว่าผู้ที่สูบเองมากถึง 2เท่า และควันบุหรี่ยังไปทำลายการเจริญเติบโตของเด็กทำให้มีการพัฒนาสมองช้ากว่าเด็กปกติอีกด้วย และผู้ป่วยที่เป็นโร๕หอบหืดอยู่แล้วควรหลีกเลี่ยงผู้สูบบุหรี่เพราะอาจจะทำให้มีอาการกำเริบขึ้นได้เมื่อได้รับควันของบุหรี่ และยังส่งผลให้แก่สตรีตั้งครรภ์อาจทำให้เกิดการแท้งลูกก็ได้ หรือไม่ก็อาจจะทำให้เด็กที่อยู่ในครรภ์นั้นเมื่อคลอดออกมาพิการไม่สมประกอบ

หลายคนบอกว่าการเลิกบุหรี่นั้นยาก แต่ถ้าคนตั้งใจจะเลิกสูบบุหรี่ก็สามารถทำได้ไม่จำเป็นต้องพึ่งของอย่างอื่น การเลิกสูบบุหรี่นั้นอยู่ที่ใจเราและการตั้งใจจริงคิดว่าไม่นานก็สามารถเลิกสูบบุหรี่ได้ จากการที่คนเลิกบุหรี่ได้ส่วนใหญ่ใช้วิธีหักดิบเอา การใช้วิธีหักดิบนี้ทำให้คนเลิกบุหรี่มาเยอะแล้ว ในเมื่อเราไม่รักคนอื่นแล้วก็ลองหันมารักตัวเองดูบางเพราะการสูบบุหรี่ทำร้ายคนอื่นก็ลองหันมารักตัวเองจะได้ไม่ต้องไปทำร้ายใคร

 

สนับสนุนโดย    แทงหวย

คนเราจะประสบความสำเร็จชีวิตต้องผ่านอะไรมาบ้างนะ

เราอาจจะเห็นคนที่ประสบควสามสำเร็จว่าทำไมเค้ามาอยุ่จุดนี้ได้ง่ายจังหรือเห็นว่าเค้ามีแต่ความสุข ทำงานหรือทำธุรกิจอะไรก็ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับของคนหลายๆ คน เพื่อนๆ อาจจะไม่รู้เลยว่ากว่าพวกเค้าจะประสบความสำเร็จหรือมีรอยยิ้มบนใบหน้าต้องผ่านการร้องไห้มากกี่ครั้งไม่ถ้วน เพื่อนๆ รู้หรือไม่ว่าการที่เค้ามีวันนี้ได้ผ่านอะไรมาบ้าง…

-ผ่านการเรียนรู้ ความเพียรและไม่ย่อท้อ 

การที่คนเหล่านี้ล้วนสำเร็จในสายการงานหรือธุรกิจที่ทำไม่ได้แปลว่าทุกคนจะไม่ต้องทำอะไร และได้มรดกมาเลย เพราะเอาเข้าจริงๆมีอีกหลายต่อหลายคนเลยกว่าจะมีวันนี้ได้หรือกว่าจะมาถึงได้ เค้าเองก็ต้องผ่านการเรียนรู้มาไม่รู้จบ เพื่อให้ตัวเค้านั้นมีความคล่องหรือมีความรู้มากที่สุด บวกกับความเพียรและไม่ย้อท้อกับการที่จะเรียนรุ้และลงมือทำ

-ผ่านอุปสรรค

คงที่เคยลงมือทำเท่านั้น ถึงจะเข้าใจว่าการผ่านอุปรรคคืออะไร เพราะหากเพื่อนๆไม่เคยแม้แต่จะลงมือทำก็จะไม่มีวันเจออุปรรคอย่างแน่นอน เพื่อนๆรู้หรือไม่ว่า คนดังหรือนักธุรกิจเค้าเจออุปสรรคมาสารพัดเลยละ และเค้าต้องผ่านมันไปให้ได้ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าเค้าสามารถประสบความสำเร็จได้ และการที่เพื่อนๆ หรือใครๆก็ตามที่เจออุปสรรคและผ่านมันไปได้ มันจะไม่ยากอีกต่อไป

-ผ่านประสบการณ์

กว่าจะมีวันนี้ ก็ต้องมีประสบการณ์ คนเหล่านี้ต้องผ่านประสบการณ์มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดี หรือ ไม่ดี เป็นเรื่องที่น่าจดจำ หรือ ไม่น่าจดจำ ล้วนเป็นประสบการณ์ ซึ่งนักธรุกิจเหล่านี้เค้าก็เอาประสบการณ์มาไว้สอนตัวเองและคอยแนะนำคนอื่นเพื่อให้รูถึงเรื่องราวที่เค้าเคยเจอทั้งดีและไม่ดี วิธีแก้ที่ควรจะทำหรือไม่ควรทำ

-ผ่านความผิดพลาด

การที่นักธุรกิจหรือไม่สว่าใครก็ตามที่ลงมือทำงานจริงๆ จะต้องเจอเรื่องผิดพลาดจากการทำงานทั้งที่เค้าตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดี และสุดท้ายแล้วเค้าเองจะผ่านการทำผิดพลาดของเค้าโดยตัวเองและหยิบนำมาเป็นครูเพื่อไม่ให้ชีวิตเค้าทำผอดพลาดซ้ำเดิมๆอีกต่อไปนั้นเอง

-ผ่านเรื่องราวไม่ดี 

เพื่อนๆ คิดว่าคนๆหนึ่งที่ต้องสร้างทุกอย่างขึ้นมาด้วสยตัวสเองจากการทำงานเพื่อให้ธุรกิจของเค้านั้นดินต่อหรือประสบความสำเร็จนั้น มันต้องผ่านเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดี และหากเพื่อนๆเจอกับเรื่อง

ราวไม่ดี เพื่อนๆ ก็แค่ต้องผ่านมันไปให้ได้ โดยเรียนรู้กับเหตุการณ์ต่างๆ เหมือนนักธุรกิจที่เค้าเอามาใช้กับชีวิตของเค้าให้ดีขึ้นนั้นเอง

 

สนับสนุนโดย  ซื้อ หวยออนไลน์ รัฐบาล

นั่งสมาธิกิจกรรมอย่างหนึ่งเพื่อความผ่อนคลายอย่างแท้จริง

การนั่งสมาธิเป็นกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างในเรื่องสาธิของเราได้และการนั่งสมาธิยังเป็นกิจกรรมที่จะสามารถทำได้ในยามว่างด้วย ในปัจจุบันการนั่งสมาธิถือว่าเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้นจากที่ในอดีตนั้นคนเรามักจะไม่ค่อยได้มีการนั่งสมาธิเพราะคิดว่าการนั่งสมาธินั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียเวลาเพราะการนั่งสามธิเป้นสิ่งที่จะต้องใช่เวลาในการนั่งนั้นอย่างน้อยที่สุดคือ 10 นาที

จึงจะเป็นการทำสมาธิที่เห็นผลได้ แต่ในปัจจุบันการนั่งสมาธิในได้รับความนิยมมากขึ้น ซึ่งการนั่งสมาธิมีการอบรมและสั่งสอนการนั่งสมาธิมาตั้งแต่สำหรับเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่จนผู้สูงอายุ เพราะในทุกวัยสามารถที่จะทำสมาธิเพื่อให้ร่างกายจิตใจและความคิดของเรานั้นมีความคิดที่ดีสามารถคิดและไตร่ตรองสิ่งต่างๆในขณะที่นั่งสมาธินั่นเอง

การนั่งสมาธิยังเป็นการช่วยเพิ่มความอดทนให้แก่ร่างกายของมนุษย์เพราะในขณะที่เรากำลังนั่งสมาธิอยู่นั้น ร่างกาและจิตใจของเราจะต้องมีความสงบดังนั้นแล้วในช่วงทำสมาธิเราก็อาจจะถูกสิ่งรอบข้างรบกวนได้  ไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆรอบตัวสภาพแวดล้อม อย่างเช่นในขณะที่เราทำสมาธินั้นอาจจะมีแมลงหรือยุงมากัดหรือมาบินข้างๆหูเรา

สิ่งที่เราต้องทำคือการสงบนิ่งที่สุดเพื่อให้รู้ว่าเรานั้นมีสมาธิและสภาพแวดล้อท สิ่งเร้ารอบตัวเราต่างๆนั้นไม่สามารถทำอะไรเราได้นั่นเอง ในลักษณะนี้ถือว่าผู้ทำสมาธินั้น ได้บรรลุเป้าหมายในการทำสมาธิขั้นหนึ่งแล้วเพราะเสามารถที่จะไม่เอนเอียงไปกับสภาพแวดล้อมและสิ่งเร้าเหล่านั้น ดังนั้นการฝึกสมาธิในทุกๆวันจะทำให้เรานั้นเป็นคนที่มีสมาธิที่ดีขึ้น

การที่เรามีสมาธิที่ดีขึ้นนั้นก็จะช่วยทำให้เรามีการดำเนินชีวิตที่ง่ายขึ้น เพราะหากมีสมาธิการตัดสินใจในการทำสิ่งต่างๆก็จะมีมากขึ้น เราจะมีสติในการทำสิ่งต่างๆมากขึ้นด้วย การนั่งสมาธิจึงเป็นสิ่งที่คนทุกเพศทุกวัยควรที่จะทำ ซึ่งเราอาจจะทำกิจกรรมในวันหยุดหรือยามว่างด้วยการนั่งสมาธิก็ได้ ก็เพราะจะเป็นกิจกรรมที่จะสามารถช่วยทำให้เรานั้นได้รับการผ่อนคลายอย่างเต็มที่ ทั้งในด้านร่างกายที่ช่วยให้เรานั้นมีความอดทนมากขึ้นและด้านจิตใจ การนั่งสมาธิจะทำให้เราใจเย็นขึ้นและเราสารถที่จะใช้เวลาในช่วงสมาธนั้นได้คิดทบทวนในสิ่งที่ผ่านมาก

เหมืนเป็นการได้ทบทวนตัวเองด้วย ทำให้เมื่อนั่งสมาธิเสร็จแล้วเราจะรู้สึกสดชื่นและสดใสเพราะเราได้มีการปล่อยวางในสิ่งต่างๆลงได้นั่นเอง ถ้าหากใครยังไม่มีกิจกรรมเพื่อความผ่อนคลายในวันหยุดการนั่งสมาธิก็เป็นอีกทงเลือกหนึ่งของกิจกกรมยามว่างและวันหยุดเพื่อความผ่อนคลายที่แท้จริง

การนั่งสมาธิที่ดีเพื่อความผ่อนคลายนั้นควรจะนั่งสมาธิในสถานที่มีความวงบเงียบ มีอากาศถ่ายเท และควรนั่งอย่างน้อย 10-15 นาที ก็จะช่วยให้สามารถรู้สึกผ่อนคลายได้แล้ว แต่ถ้าหกนั่งได้นานมากกว่านี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะก็จะช่วยทำให้เรามีสมาธิที่ดีมากขึ้นและควรทำอย่างเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอด้วย

 

สนับสนุนโดย  แทงหวย

ปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัย

ถึงแม้ว่าตอนนี้สถานการณ์ของไข้โควิดเหมือนจะทุเลาลงและมีผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดน้อยลงไปนั้น แต่การที่ยังไม่ประมาทและยังคงเตรียมการรับมือของการแพร่ระบาดนั้นจึงยังคงเป็นสิ่งที่ควรทำไม่ว่าจะเป็นการพกเจลล้างมือ หรือการสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งแต่ละประเทศนั้นก็ยังคงมีการรณรงค์ให้มีการสวมหน้ากากกันตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลายๆประเทศ

ที่ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเองของหน้ากากอนามัยนั้น ก็เริ่มจะมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนหน้ากากอนามัย โดยเฉพาะเพื่อนบ้านของเราอย่างประเทศญี่ปุ่น ที่เจอปัญหานี้อยู่ รวมไปถึงพวกพ่อค้าแม้ค้าที่กักตุนและโก่งราคากันไว้โดยทางญี่ปุ่นเองนั้นก็ได้มีการแก้ปัญหาตรงจุดนี้ด้วยการที่ทำหน้ากากใส่กันเอง

เพราะหากจะไปหาซื้อนั้นราคาหน้ากากในประเทศญี่ปุ่นนั้นถือว่าค่อนข้างแพงเลยทีเดียว อันละเกือบหนึ่งพันแปดร้อยบาท และที่สำคัญหาได้ยากด้วย ดังนั้นพวกเค้าจึงมีการหัดทำหน้ากากกันเองและมีการเผยแพร่ความรู้วิธีการทำกันในทางอินเตอร์เน็ตเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บางคนก็มีการสร้างสีสันด้วยการทำหน้ากากอนามัยแบบแปลกๆ

โดยการเอาบราของผู้หญิงนั้นมาดัดแปลงทำเป็นหน้ากากอนามัย ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเมื่อได้นำมาใช้จริงๆแล้วนั้นมันจะได้ผลจริงๆหรือเปล่า แต่ก็ถือว่าการทำหน้ากากอนามัยแบบนี้ก็ช่วยสร้างสีสันให้คนญี่ปุ่นได้พอสมควรเลย แต่ที่ต้องน่าชมเชยที่สุดสำหรับคนญี่ปุ่น นั่นก็คือการแบ่งปัน เพราะหลังจากที่ทุกคนเริ่มทำกันเองเป็นแล้วนั้นการแบ่งปันดังกล่าวก็เกิดขึ้น

ซึ่งหากคนใดสามารถทำได้เก่งและมีเวลาทำได้หลายอัน ก็จะทำเพิ่มและแจกจ่ายไปให้กับเพื่อนบ้านหรือคนรู้จัก รวมไปถึงแบ่งปันไปให้กับคนที่ไม่มีวัตถุดิบในการทำหน้ากากอนามัยด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นน้ำใจของคนญี่ปุ่นโดยแท้ ซึ่งหลังจากที่ทุกคนเริ่มทำเองเป็นแล้วนั้น บรรดาพวกพ่อค้าแม้ค้าที่ชอบกักตุนและโก่งราคานั้น

ก็เริ่มนำสินค้าออกมาวางเพื่อปล่อยขาย แต่ดูแล้วว่าคงจะขายยากเสียหน่อย เพราะปัจจุบันนั้นคนญี่ปุ่นเริ่มที่จะทำหน้ากากใช้กันเองแล้ว และมีการสั่งซื้อในจำนวนอัตราที่น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด จึงเป็นเรื่องที่สอนบทเรียนให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่หวังกักตุนสินค้าและเตรียมที่จะโก่งกำไรจริงๆ จนกลายเป็นว่าสินค้าที่พวกพ่อค้าแม่ค้านั้นกักตุนไว้กลายเป็นสินค้าปล่อยไม่ออกและเงินทุนของพวกเค้าก็จมลงไป ซึ่งเหตุการณ์แบบนี้น่าจะเกิดขึ้นกับพวกที่กักตุนสินค้าที่มีนักการเมืองเป็นเบื้องหลังเสียจริงๆ

 

สนับสนุนโดย  ถ่ายทอดสดหวยฮานอยวันนี้

อาชญากรรม การใช้ความรุนแรงในครอบครัว

การใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่เราอาจคุ้นเคยและพบเห็นอยู่บ่อยๆ อาจจะเกิดกับทั้งคนใกล้ตัวและคนในสังคม โดยทราบจากข่าวหรือสื่อต่างๆ โดยที่ผ่านมาเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงส่วนมากมักเกิดขึ้นในครอบครัวเป็นหลัก รองลงมาเป็น โรงเรียน และในสังคมที่ขนาดใหญ่ขึ้นก็มี การใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวซึ่งการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากผู้กระทำส่วนมากมักเป็นเพศชาย

และผู้ถูกกระทำจะเป็นเด็กและเพศหญิง โดยสาเหตุส่วนมากมักมาจากความขัดแย้งภายฝนครอบครัวหรือเกิดจากความเครียด ความกดดันที่เกิดขึ้นในครอบครัว เช่น พ่อที่เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องหาเลี้ยงครอบครัวด้วยความยากลำบาก จึงทำให้เกิดอาการเครียดและภาวะความกดดันจากตัวเอง ทำให้เกิดการใช้ความรุนแรงเพื่อระบายความเครียดออกมา บางครั้งผู้กระทำนั้นอาจขาดสติจึงทำให้เกิดการลงมือใช้ความรุนแรงที่รุนแรงได้ เป็นต้น

ดังนั้นสถาบันครอบครัวถือว่าเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมาก จึงต้องมีแนวการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงในครอบครัว เพราะถ้าหากปล่อยให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นก็จะทำให้สถาบันครอบครัวแย่ลง และคนในครอบครัวมีปมในการใช้ชีวิตในอาคตได้ ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือตัวผู้ใช้ความรุนแรงเองด้วย

ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ผู้กระทำใช้ความรุนแรงนั้นอาจเกิดจาการกมีภูมิหลังด้านครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ และเห็นบุคคลในครอบครัวกระทำเป็นเยี่ยงอย่าง หรืออาจจะเคยถูกกระทำโดยที่ตัวเองนั้นเป็นผู้ที่โดนกระทำจึงทำให้ฝังใจและทำให้ก่อเหตุการใช้ความรุนแรงได้ ยิ่งถ้าเกิดคนในสังคมที่อยู่นั้น เป็นสังคมที่เกิดเรื่องแบบนี้อยู่บ่อยๆและไม่ได้รับการลงโทษอย่างเหมาะสม

ก็จะทำให้มีโอกาสที่คนในสังคมนั้นจะกระทำด้วยเช่นกัน อย่างเช่นการเห็นครอบครัวข้างบ้านทะเลาะกันบ่อยๆตบตีภรรยาและลูกอยู่เป็นประจำ ก็อาจเป็นเหตุให้คนที่ได้เห็นหรือได้ยินแล้วไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องผิด คิดว่าเป็นเรื่องปกติ ก็จะเอาไปทำบ้างก็เป็นไปได้

โดยแนวทางการป้องกันการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนั้นเริ่มจากการปรึกษาและเปิดใจคุยรับฟังรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนและช่วยกันหาทาง หรือควรลองหากิจรรมที่ทำให้ผ่อนคลายอารมร์ทำในยามว่างโดยการทำร่วมกับครอบครัวเพื่อให้มีการเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น หากทำแล้วไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมหรือหยุดการใช้ความรุนแรงได้ อาจจะพบจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญและรับคำปรึกษาก็ได้ เพื่อเป็นการหยุดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและทำให้การใช้ความรุนแรงลดลงและหมดไปจากสถาบันครอบครัวอีกด้วย

 

 

ขอบคุณ  แทงหวยหุ้นออนไลน์   ที่ให้การสนับสนุน