Tag การใช้ความรุนแรงในครอบครัว

อาชญากรรม การใช้ความรุนแรงในครอบครัว

การใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่เราอาจคุ้นเคยและพบเห็นอยู่บ่อยๆ อาจจะเกิดกับทั้งคนใกล้ตัวและคนในสังคม โดยทราบจากข่าวหรือสื่อต่างๆ โดยที่ผ่านมาเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงส่วนมากมักเกิดขึ้นในครอบครัวเป็นหลัก รองลงมาเป็น โรงเรียน และในสังคมที่ขนาดใหญ่ขึ้นก็มี การใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวซึ่งการใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากผู้กระทำส่วนมากมักเป็นเพศชาย

และผู้ถูกกระทำจะเป็นเด็กและเพศหญิง โดยสาเหตุส่วนมากมักมาจากความขัดแย้งภายฝนครอบครัวหรือเกิดจากความเครียด ความกดดันที่เกิดขึ้นในครอบครัว เช่น พ่อที่เป็นหัวหน้าครอบครัวต้องหาเลี้ยงครอบครัวด้วยความยากลำบาก จึงทำให้เกิดอาการเครียดและภาวะความกดดันจากตัวเอง ทำให้เกิดการใช้ความรุนแรงเพื่อระบายความเครียดออกมา บางครั้งผู้กระทำนั้นอาจขาดสติจึงทำให้เกิดการลงมือใช้ความรุนแรงที่รุนแรงได้ เป็นต้น

ดังนั้นสถาบันครอบครัวถือว่าเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมาก จึงต้องมีแนวการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงในครอบครัว เพราะถ้าหากปล่อยให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นก็จะทำให้สถาบันครอบครัวแย่ลง และคนในครอบครัวมีปมในการใช้ชีวิตในอาคตได้ ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือตัวผู้ใช้ความรุนแรงเองด้วย

ซึ่งสาเหตุที่ทำให้ผู้กระทำใช้ความรุนแรงนั้นอาจเกิดจาการกมีภูมิหลังด้านครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ และเห็นบุคคลในครอบครัวกระทำเป็นเยี่ยงอย่าง หรืออาจจะเคยถูกกระทำโดยที่ตัวเองนั้นเป็นผู้ที่โดนกระทำจึงทำให้ฝังใจและทำให้ก่อเหตุการใช้ความรุนแรงได้ ยิ่งถ้าเกิดคนในสังคมที่อยู่นั้น เป็นสังคมที่เกิดเรื่องแบบนี้อยู่บ่อยๆและไม่ได้รับการลงโทษอย่างเหมาะสม

ก็จะทำให้มีโอกาสที่คนในสังคมนั้นจะกระทำด้วยเช่นกัน อย่างเช่นการเห็นครอบครัวข้างบ้านทะเลาะกันบ่อยๆตบตีภรรยาและลูกอยู่เป็นประจำ ก็อาจเป็นเหตุให้คนที่ได้เห็นหรือได้ยินแล้วไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องผิด คิดว่าเป็นเรื่องปกติ ก็จะเอาไปทำบ้างก็เป็นไปได้

โดยแนวทางการป้องกันการใช้ความรุนแรงในครอบครัวนั้นเริ่มจากการปรึกษาและเปิดใจคุยรับฟังรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนและช่วยกันหาทาง หรือควรลองหากิจรรมที่ทำให้ผ่อนคลายอารมร์ทำในยามว่างโดยการทำร่วมกับครอบครัวเพื่อให้มีการเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น หากทำแล้วไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมหรือหยุดการใช้ความรุนแรงได้ อาจจะพบจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญและรับคำปรึกษาก็ได้ เพื่อเป็นการหยุดการใช้ความรุนแรงในครอบครัวและทำให้การใช้ความรุนแรงลดลงและหมดไปจากสถาบันครอบครัวอีกด้วย

 

 

ขอบคุณ  แทงหวยหุ้นออนไลน์   ที่ให้การสนับสนุน